Loading Events

Kulbaneparkens Venner afholder ordinær generalforsamling søndag d. 20. marts 2022 kl. 13.00 i Lysboksen.

Dagsordnen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Revideret regnskab 2021
 5. Budget for 2022
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand
  • På valg er Flemming Axelsen
 9. Valg af kasserer
  • På valg er Preben Knudsen
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Lise (Annelise) Jensen og Naeem Sajjad
 11. Valg af mindst 2 suppleanter
  • På valg er Birgitte Sambleben, Marianne Jensen, Benjamin Friis, Helge Schubert og Helle Nielsen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Forslag skal sendes til kulbaneparken@gmail.com senest søndag d. 13. marts kl. 17.

Af hensyn til forplejning er det vigtigt, at du tilmelder dig.
Du tilmelder dig generalforsamlingen via kulbaneparken@gmail.com senest fredag d. 18. marts.

Formandens beretning og regnskabet vil være tilgængeligt på denne side 8 dage før generalforsamlingen.

Sideløbende med beretningen vil vi på generalforsamlingen redegøre for de fremtidige tiltag og planer for Kulbaneparken, især med udgangspunkt i at etape 2 nu er så godt som færdig, og vil blive officielt indviet den 8. maj 2022. Herefter vil driften af parken overgår til Københavns Kommune.

Go to Top