Udekøkkenet Lanternen kan bruges af alle. Her er to store grill-stationer, to arbejdsborde med rindende vand og siddepladser. Lanternen er udviklet i tæt samarbejde med Kulbanekvarterets beboere.
Lanternen bookes ved at henvende sig i Kulværket. Kulværkets åbningstider er: hverdage 9:30-18 og weekend 10-17.