Anlægning af parken

Kulbaneparken er på 44.000 m2 og strækker sig næsten en kilometer fra Retortvej til Vigerslevvej. Parken anlægges ovenpå Ringstedbanens tunneldæk med kunstgræsbane, bemandet aktivitetsplads, amfi-scene, kunstlandskab, cykelsti, regnvandsbassin med faciliteter til gadeidræt og meget mere.

Du kan se første spadestik her https://youtu.be/pg_1Oq7Vnw8

Og du kan se en video med anlægsarbejdet i Kulbaneparken – november 2020 – januar 2021 her https://www.youtube.com/watch?v=-cAaxym5JQA

Tidsplan

Fra oktober 2020 til foråret 2021 anlægges etape 1, som er den vestlige del af parken

Fra januar 2021 til december 2021 anlægges etape 2, som er den østlige del af parken

I hele anlægsperioden vil der være adgang til mini-foreningshuset Lysboksen, udekøkkenet Lanternen og den bemandede aktivitetsplads Kulværket samt adgang på tværs af parken via de to eksisterende asfaltstier.

 1. Kulværket er en bemandet aktivitetsplads. Pavilloner-ne blev taget i brug i 2020. Nu anlægges udearealet med dyrefold og aktivitetsmuligheder.
 2. Gasbeholderen består af et seks meter højt og 10 me-ter bredt, rundt aktivitetsstativ i sort stål med 10 forskel-lige gyngeaktiviteter til bevægelse og fællesskab.
 3. Stålrammen er en 26 meter lang og tre meter høj stål-konstruktion, som kan overdækkes med sejl og brugestil f.eks. markedsdage, festivaler og andre lokale arran-gementer. I den ene ende er der faste hæng-ud-net og på resten af konstruktionen kan Kulværket og brugerne opsætte hængekøjer, slacklines, boksesække og andet til fleksibelt brug i hverdagen. Foran Stålrammen er et areal med klippet græs til større arrangementer og rundbold.
 4. I Dyrefolden kan du finde kaniner og høns og god plads til at hygge med dem.
 5. Fodboldbanen er en moderne kunstgræsbane med sand-infill til glæde for foreninger og beboere i kvarteret. Mod vest kommer en støjvæg i glas. Boldhegn indhegner banen på de øvrige tre sider. På nordsiden etableres en 72 meter lang fairplay-bænk til ophold i solen og for tilskuere til kampene. Foran boldbanen er der et klippet græsareal til opvarmning.
 6. Offentligt toilet.
 7. Plantekasserne i cortenstål blev taget i brug i 2019 og drives af plantefællesskabet DYRK, NYD og SPIS, som betår af beboere og interesserede i og omkring kvarteret.
 8. Lanternen er et 10 meter højt udekøkken, som blev taget i brug i 2020 og som bruges flittigt til madworkshops, fællesspisninger, fødselsdage og meget mere. Nu flyttes plantekasserne tættere på, der opføres en pizzaovn og plantes træer og lavere beplantning.
 9. Træningsredskaberne ved siden af Lanternen blev etableret i 2020 og bruges flittigt bl.a. i regi af DGI og aktive beboere i kvarteret.
 10. Kulgraven er stedet for gadeidræt og håndtering af regnvand fra Ringstedbanen. Den ene ende er indrettet til pumptrack-bane og den anden del af byrummet er indrettet til løbehjul, rulleskøjter og skateboard. Et helt nyt oplevelseslandskab til hjul.
 11. Foreningshuset Lysboksen blev taget i brug i 2019 af foreninger i Kulbanekvarteret bl.a. Nålen og Pinden, Kulbaneparkens Venner, Vigerslev/Kulbane Spejderne, Kvindenetværket mv.
 12. Amfi-scenen består af siddepladser og en lille scene. Her kan holdes små koncerter, teater og mindre fællesarrangementer og traditioner som fx gadeteaterfestivalen.
 13. Drageryggen er det højeste sted i parken, hvor det høje terræn udnyttes til rutsjebane, svævebane og udsigtspunkt.
 14. Cykelstien anlægges i hele parkens længde. Den belyste og asfalterede cykelsti skaber forbindelse mellem Vigerslev Alle Station/Grønttorvet og Vigerslevparken.
 15. Kulstien er en oplevelsessti, som forbinder alle større aktiviteter i parken og som er oplagt til en løbetur i parken, en gåtur med hunden eller en stille aftentur for at nyde solnedgangen.

Beplantningen i parken består af mange forskellige arter af træer, buske, græsser og urter for at give en varieret naturoplevelse. Flere steder plantes helt små træer og buske, der får mulighed for at gro til og give beplantningen et naturligt udtryk. Der placeres siddemøbler i form af bænke og plinte mellem beplantningerne for at give mulighed for ophold, hygge og hvil.