Vær Med

Betaling kan ske via MobilePay: 84248

… Som kommentar skal du indtaste din emailadresse.

Hvorfor blive medlem?

Kulbaneparkens Venner er en frivillig forening, der er afhængig af fondsmidler og donationer, for at kunne understøtte de øvrige grupper i Kulbanekvarteret og de forskellige begivenheder og traditioner der er i gang med at få rødder i kvarteret, herunder Kulturfesten.

Når vi skriver ansøgninger til eksempelvis fonde, eller beder om donationer fx i form af prisnedslag på konkrete varer, så betyder det meget, at vi kan vise, at vi har en reel medlemsskare i ryggen.

De 25 kr. medlemsskabet koster om året er også med til at dække nogle af driftsomkostningerne, da fonde i udgangspunktet ikke giver penge til drift.

Når du indbetaler 25 kr. på MobilePay til 84248 er du altså med til at sikre, at foreningen fortsat kan understøtte fællesskaberne i kvarteret, og at vi kan tiltrække ydereligere støtte til glæde for alle. Husk at skrive din mailadresse i kommentaren i MobilePay.

Hvad er et støttebevis?

Et støttebevis er et dokument, der beviser, at du har støttet foreningen ekstraordinært. Et støttebevis kan lyde på 100 kr., 500 kr. eller 1.000 kr., alt efter, hvad den som køber det ønsker.

Årsagen til, at vi har indført støttebeviser er, at flere har efterspurgt muligheden for at give et engangsbeløb.

Midlerne fra støttebeviserne kan bruges til drift, herunder produktion at eksempelvis tryksager eller reklameartikler, men også til direkte støtte til konkrete projekter eller understøttelse af driften i de grupper og foreninger der er med under ‘paraplyen’. Kontakt os på kulbaneparken@gmail.com, hvis du ønsker at købe et støttebevis.

Hvad kræver det at være frivillig?

Alle der har lyst kan være frivillig i Kulbaneparkens Venner!

Det eneste det kræver, at være frivillig, er at du har lyst til at bidrage med din tid og dine evner. Der er mange forskellige muligheder – alt fra kompetencer inden for hjemmesideopsætning, kaffebrygning eller bagning, opsætning og oprydning ved små og store arrangementer og meget mere. Det kan både være før, under og efter arrangementerne.

Hvis du har lyst til at bruge lidt af din tid på at være med, så skriv til kulbaneparken@gmail.com. Fortæl gerne lidt om, hvad du har lyst til at lave, dit telefonnummer (så vi kan kontakte dig og lave konkrete aftaler), og stil gerne alle de spørgsmål du måtte have.