Lysboksen er Kulbanekvarterets medborgerhus. Her kan lokale foreninger, netværk og aktører opbygge fællesskaber og sammenhold for hele kvarteret.

HVEM KAN BRUGE LYSBOKSEN
Alle foreninger, netværk og aktører, som arbejder for Kulbanekvarterets bedste kan bruge Lysboksen og alle har lige vilkår. Der er nedsat et Brugerråd som i fællesskab med Københavns Kommune har fastlagt nogle enkle regler for brugen af Lysboksen.

LYSBOKSEN KAN BRUGES TIL
Møder, arrangementer og aktiviteter, der er åbne for alle beboere.
Er arrangementet kun for udvalgte grupper af beboere, skal det beskrives tydeligt hvorfor. Arrangementer, som er åbne for alle beboere prioriteres højere end arrangementer, som kun er for mindre grupper af beboere.

LYSBOKSEN KAN IKKE BRUGES TIL
Private arrangementer som fødselsdage, fester og andre sammenkomster.
Arrangementer med kommercielle, politiske og religiøse formål må heller ikke afholdes i Lysboksen. Der må ikke opstilles borde, bænke mv. der indbyder til ophold eller aktiviteter på arealet rundt om Lysboksen, men gerne på trædækket.

VIL DU BRUGE LYSBOKSEN?
Så skriv en mail til lysboksen@gmail.com med det ønskede tidspunkt og en kort beskrivelse af arrangementet.

Har du spørgsmål angående Lysboksen så kontakt Brugerrådet på mail: lysboksen@gmail.com

Det er gratis at låne Lysboksen.