Loading Events

Kulbaneparkens Venner afholder ordinær generalforsamling søndag d. 12. marts 2023 kl. 14.00 i Lysboksen.

Dagsordnen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Revideret regnskab 2022
 5. Budget for 2023
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er Tina Andersen, Lise (Annelise) Jensen og Naeem Sajjad
 9. Valg af mindst 2 suppleanter
  • På valg er Birgitte Sambleben, Marianne Jensen, Benjamin Friis, Sarah Andersen, Helge Schubert og Helle Nielsen
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Forslag skal sendes til kulbaneparken@gmail.com senest tirsdag d. 7. marts kl. 17.

Af hensyn til forplejning er det vigtigt, at du tilmelder dig.
Du tilmelder dig generalforsamlingen via kulbaneparken@gmail.com senest tirsdag d. 7. marts.

Her er Formandens beretning 2022 og Regnskab for foreningen KV 2022-1.

Go to Top